Sunday, June 6, 2010

Apa itu IKS?

Contoh produk yang dihasilkan oleh Industri Kecil dan Sederhana

1. Definisinya :
IKS ini merupakan industri yang bertaraf tempatan. Skala operasinya kecil berbanding
dengan industri multinasional yang besar.
Mengikut SMIDEC sebuah syarikat dengan pusingan jualan tahunan tidak melebihi RM 25 juta dan mempunyai pekerja sepenuh masa tidak melebihi 150 orang.


1 comment: